Vyhľadávanie

Kontakt

ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...

0949 112 567

číslo pre klientov: 0949 795 814

mlinha@centrum.sk

Novinky

SDQ-Sk normy

07.03.2016 09:21
IMG_20160307_0001.pdf (432,6 kB)

PhDr. Marek Linha: Vianočné intermezzo - kým sa "nezbedníci" opäť vrátia.

11.01.2016 06:53
Dlho v sebe nosím niekoľko otázok a pochybností o "našich" deťoch a o našej starostlivosti o nich. Otravujem tým milé kolegyne, seba a žiaľ, niekedy možno aj vedenie našej inštitúcie. Tak ich snáď radšej napíšem. Nech ako východisko poslúži autorita odborného textu - "DETSKÁ A DORASTOVÁ...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Antiagresívna skupina. Čiastočne systemické reflexie.

22.12.2015 10:49
Konštrukcia problémovej triedy sa rozvíjala niekoľko týždňov v hodnotiacich diskusiách triednej učiteľky s členmi vedenia. „Poslednou kvapkou" bolo zrejme pani asistentkou odhalené, hrubé fyzické šikanovanie žiaka niekoľkými spolužiakmi. Významným momentom pri dotvorení konštrukcie problému...

Mgr. Dajana Gajdziková, PhDr. Marek Linha: Liečebnopedagogická podporná skupina.

19.12.2015 19:05
V mesiacoch október – december 2015 sme realizovali 10 skupinových stretnutí Liečebnopedagogickej podpornej skupiny s triedou 8.-9. ročníka DC. Každé trvalo cca 40 minút, v priebehu vyučovania, stretnutia sa konali v spoločenskej miestnosti zariadenia. Pre psychológa bolo prekvapujúce zistenie, že...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Pracovné listy v skupinovej práci s "ADHD-pozitívnymi" deťmi.

07.12.2015 15:07
V tomto texte uvádzame náš aktuálny zoznam pracovných listov, ktoré sme vytvorili pre uľahčenie skupinovej práce s nepozornými a hyperaktívnymi deťmi. Zatiaľ sa nám javia ako pomerne užitočný nástroj, lebo pomáhajú koncentrovať prílišnú aktivitu detí do edukatívneho ohniska, ktoré na danom...

Mgr. Lenka Mihalyiová: Individuálna psychologická intervencia u detí v Útvare diagnostické centrum.

04.12.2015 12:50
V prvom rade sa snažíme obnoviť dôveru dieťaťa vo vzťah s dospelým ako taký, a to v rámci postupného vytvárania terapeutického vzťahu založenom na pocite psychologického bezpečia, emočného prijatia a akceptácie. Zaujímame postoj neutrálneho dospelého, ktorý dieťa prijíma, vážne sa zaujíma o jeho...

Mgr. Lenka Mihalyiová: Krízová intervencia v prostredí Liečebno-výchovného sanatória.

27.10.2015 08:26
Krízovú intervenciu poskytujeme deťom v stavoch silného emočného rozrušenia sprevádzanom najčastejšie pocitmi hnevu neraz náhle prechádzajúcom až do afektívneho výbuchu. Cieľom intervencie je predísť prejavom agresie, ktorými by dieťa ohrozilo seba alebo ostatných, alebo zastaviť už prebiehajúce...

Mgr. Alica Kopernická: Skupinová práca s deťmi v LVS.

23.10.2015 08:17
Okrem individuálnej práce s deťmi sa v našom zariadení zameriavame aj na skupinovú prácu. Našu prácu sa snažíme prispôsobovať potrebám detí a zariadenia. Podľa toho zameriavame obsah jednotlivých skupín, do ktorých vyberáme deti podľa zváženia ich psychického stavu a celkového...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Od priamočiarej edukácie k sociálnemu učeniu, od odovzdávania informácií k podnecovaniu seba-reflexie rodičov, i detí a tiež reflexie „vzťahu rodič – dieťa“.

23.07.2015 13:44
  Postupne sme si obaja uvedomovali, že samotné „prednáškové“ informovanie o rizikách ADHD vo vývine detí ( s následnými diskusiami a dielčimi metodikami ) pravdepodobne nie je celkom dostatočné ani voči očakávaniam niektorých rodičov, ani nezodpovedá predstavám, s ktorými sme do tejto...

PhDr. Marek Linha: "Naša rodina na ceste..." Pokus o variantu Zázračnej otázky - bez zázraku.

29.04.2015 15:09
Citujem z práce A. von Schlippe, J. Schweitzer "Systemická terapie a poradenství" ( Brno, 2001 ): "Niektoré klientské systémy nie sú schopné vydieť výnimky, už sa im na sebe "nič" nepáči, "všetko" je hrozné...ostáva už len možnosť zázraku..." "Dôležité je pýtať sa na to, čo sa stane po...
1 | 2 | 3 | 4 >>