Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Novinky

Mgr. Silvia Illés: AKO DETI ZVLÁDAJÚ STRES.

20.06.2019 10:01
Odborná literatúra hovorí o „nezraniteľných deťoch“ ( N. Garmezy in Medveďová 1997 ):   Sú to deti, ktoré majú šťastie na rodičov vrúcnych, súdržných, na rodičov, ktorí vyžadujú poriadok a „systém“, a   zároveň dokážu byť svojim deťom citovo nablízku.   Sú to deti, ktoré majú vo...

Viera Libáriková, zdravotná sestra LVS-DC: LIEČBA PORÚCH SPRÁVANIA U DETÍ

20.06.2019 09:59
V našom zariadení sa najčastejšie predpisujú tieto lieky: RISPEN CHLORPROTHIXEN TISERCIN PROTHAZIN QUETIAPIN Ide o lieky označované ako „neuroleptiká“, alebo „antipsychotiká“, ktoré sa predpisujú aj dospelým. U detí sa tieto lieky predpisujú vo veľmi nízkych dávkach po...

Viera Libáriková, zdravotná sestra LVS-DC: ATOMINEX

20.06.2019 09:55
Liek, ktorý sa v našom zariadení najčastejšie používa na liečbu nepozornosti a hyperaktivity. Atominex tlmí aj impulzivitu, ktorá deťom často spôsobuje problémy v správaní. Účinnou látkou je atomoxetin, ktorý v mozgu zvyšuje hladinu noradrenalinu. Noradrenalin je prirodzená, telom produkovaná...

ADHD – možnosti alternatívnej terapie.

12.04.2019 21:15
www.psychiatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=9156&magazine_id=2

Farmakoterapia, psychoterapia a iné alternatívne metódy práce s deťmi s ADHD. Odkaz na článok v časopise PROHUMAN, 20.6. 2018

07.04.2019 14:54
www.prohuman.sk/psychologia/farmakoterapia-psychoterapia-a-alternativne-metody-prace-s-detmi-s-adhd

Mgr. Alica Kopernická: Hnev a ako ho skrotiť. Podnecujúci text pre rodičov.

23.03.2019 16:30
Hnev je prirodzenou súčasťou života. Mnohí rodičia si myslia, že ich úlohou je hnev svojich detí potláčať, že nie je správne, aby sa rozčuľovali. Problém nie je hnev ale to, ako s ním zaobchádzame. Dôležité je pocity hnevu akceptovať, rozumieť im a dávať to najavo dieťaťu. Úlohou rodičov...

Mgr. Alica Kopernická: Dobré stránky môjho dieťaťa. Pracovný list pre rodičov.

23.03.2019 16:17
Čo sa Vám na Vašom dieťati páči?   Ako ste to urobili, že má Vaše dieťa tieto dobré vlastnosti/ schopnosti? Ako ste k tomu prispeli, že sa to u neho objavilo, rozvinulo? Predstavte druhým svoje dieťa cez jeho obľúbené veci:   Čo robí najradšej? Kedy sa najviac poteší? Čo ho rozosmeje? Ako...

Mgr. Alica Kopernická: Čo dodáva nádej môjmu dieťaťu? Pracovný list pre rodičov.

23.03.2019 10:55
Čo všetko Vášmu dieťaťu robí radosť? Odkiaľ prichádzajú dobré pocity pre Vaše dieťa?   Kto každý robí radosť Vášmu dieťaťu?  Od koho každého prichádzajú dobré pocity pre Vaše dieťa?   Kto povzbudzuje Vaše dieťa?  Čo dokáže Vaše dieťa povzbudiť?  Odkiaľ /z čoho/ od koho...

Mgr. Alica Kopernická: Čo mi dodáva nádej? Pracovný list pre rodičov

23.03.2019 10:48
Čo všetko Vám robí radosť? Odkiaľ prichádzajú dobré pocity pre Vás?   Kto každý Vám robí radosť? Od koho každého prichádzajú dobré pocity pre Vás?   Kto vás povzbudzuje? Čo vás povzbudzuje? Odkiaľ /z čoho/ od koho dostávate povzbudenia do Vášho života/do starostlivosti o Vaše...

PhDr. M. Lacková: „Ja a moje špecifické poruchy učenia“

25.02.2019 13:40
Počas našej niekoľkoročnej praxe v LVS a DC sme si všimli, že hoci má každé dieťa prijaté do nášho zariadenia iné symptómy špecifických porúch učenia, rôzne pridružené diagnózy, sú z rôznych domácich prostredí, to, čo majú vo väčšine prípadov spoločné je, že majú negatívny postoj a nechuť k...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>