Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...

0944 657 507

mlinha@centrum.sk

Novinky

Mgr. Silvia Illés: SILA SLOV: Možnosti posilňovania sebakontroly dieťaťa. Dr. Garry Landreth: Možnosti, keksíky a deti. Tvorivý prístup k poslušnosti.

09.07.2018 11:41
Byť vnímavý k tomu, čo si deti všímajú vo svojom svete – pomôže nám to lepšie pochopiť detský svet. Deti majú neobmedzenú schopnosť upútať našu pozornosť. Pravidlo: Najdôležitejšia vec nemusí byť to, čo urobíte, ale to, čo urobíte potom, ako ste niečo urobili pr.: ,,Keď som poobede na teba...

Mgr. Alica Kopernická: SPOKOJNÝ RODIČ - SPOKOJNÉ DIEŤA. Pracovný list pre rodiča.

09.07.2018 11:03
V tomto liste Vám ponúkame niektoré naše predpoklady a postoje pri našej práci, ktoré, ako dúfame, môžu byť pre vás inšpirujúce, možno hodné zváženia. Začať od seba Rodič môže ovplyvniť dieťa skrz seba, zmenou vlastného správania, reakcií. Domnievame sa, že nemáme moc cielene meniť druhého želaným...

Mgr. Silvia Illés, Mgr. Alica Kopernická: Rodičovská skupina v šk.r. 2017-2018

04.07.2018 12:52
Od januára do júna 2018 sme v LVS realizovali 5 stretnutí rodičov detí prvého stupňa.  Na začiatku každého stretnutia bolo krátke rozprávanie psychologičiek s prezentáciou na nižšie uvedené témy, ktoré boli ponúknuté skôr ako inšpirácie na zmenu vo vzťahu k sebe a svojmu dieťaťu. Po následnej...

PaedDr. Hana Betinová: Počuli ste už o Snoezelene?

25.06.2018 09:17
Možno áno. Možno nie. Možno ste na tom rovnako ako pred časom ja. Keď som sa s týmto termínom stretla prvýkrát, napadlo mi, že najskôr pôjde o nejaký typ farby (zvláštna zelená) alebo druh trávnika. Ako už iste správne tušíte Snoezelen nie je ani jedno z nich. Snoezelen je totiž...

Podporná skupina pre rodičov

21.06.2018 07:46
Vážení rodičia, Umiestnením Vášho dieťaťa do Liečebno-výchovného sanatória (DC) Košice-Barca ste urobili vážny krok. Veríme, že pobyt v našom zariadení bude pre dieťa užitočný a kladne ovplyvní jeho ďalší vývin. Primerané správanie, školský výkon a duševná pohoda dieťaťa samozrejme súvisia aj s...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Triedny systemický koučing - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:48
Okrem rozhovorov o bodovačkách a práce s tématickými pracovnými listami overujeme i metodiku, ktorú sme nazvali Triedny systemický koučing ( TSK ). Na základe inšpirácie prístupom WOWW ( Working On What Works ) amerických psychoterapeutov Insoo Kim Berg a Lee Shiltsa ( 2005 ) sme sa rozhodli v...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Ako sa dá s deťmi hovoriť o "bodovačkách" - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:39
„Bodovačky“ zavedené pôvodne v  duchu kognitívne-behaviorálneho rámca režimovej korekcie sa zo systemického zorného úhla núkajú na využitie tzv. systemických ( konštruktívnych ) otázok. Vedenie rozhovorov o získaných bodoch je súčasťou programu, spravidla mu venujeme prvých 10 minút...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: TÉMY - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:33
Som v LVS – čo s tým ? Ponuky možných užitočných cieľov pre seba-monitoring  a sebakorekciu. Hľadanie objednávok dieťaťa. Skúmanie možností pre dojednanie  zákazky. - Od nového kalendárneho roku nový štart: čo dobré a užitočné dieťa dosiahlo v prvom polroku, nové ciele do konca...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: ÚVOD - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:27
Tento materiál informuje o troch metodikách skupinovej práce so staršími žiakmi – sú to 1. špecifické rozhovory o „bodovačkách“, 2. práca s pracovnými listami a 3. triedny systemický koučing.   Na viac ako 100 pracovných listoch ( PL ) ponúkame mozaiku podnetov, ktoré môžu provokovať k...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

01.06.2018 10:39
ulozto.sk/!3aRbQluhrV6k/mm-03-odp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>