Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Archív článkov

ADHD – možnosti alternatívnej terapie.

12.04.2019 21:15
www.psychiatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=9156&magazine_id=2

Farmakoterapia, psychoterapia a iné alternatívne metódy práce s deťmi s ADHD. Odkaz na článok v časopise PROHUMAN, 20.6. 2018

07.04.2019 14:54
www.prohuman.sk/psychologia/farmakoterapia-psychoterapia-a-alternativne-metody-prace-s-detmi-s-adhd

Mgr. Alica Kopernická: Hnev a ako ho skrotiť. Podnecujúci text pre rodičov.

23.03.2019 16:30
Hnev je prirodzenou súčasťou života. Mnohí rodičia si myslia, že ich úlohou je hnev svojich detí potláčať, že nie je správne, aby sa rozčuľovali. Problém nie je hnev ale to, ako s ním zaobchádzame. Dôležité je pocity hnevu akceptovať, rozumieť im a dávať to najavo dieťaťu. Úlohou rodičov...

Mgr. Alica Kopernická: Dobré stránky môjho dieťaťa. Pracovný list pre rodičov.

23.03.2019 16:17
Čo sa Vám na Vašom dieťati páči?   Ako ste to urobili, že má Vaše dieťa tieto dobré vlastnosti/ schopnosti? Ako ste k tomu prispeli, že sa to u neho objavilo, rozvinulo? Predstavte druhým svoje dieťa cez jeho obľúbené veci:   Čo robí najradšej? Kedy sa najviac poteší? Čo ho rozosmeje? Ako...

Mgr. Alica Kopernická: Čo dodáva nádej môjmu dieťaťu? Pracovný list pre rodičov.

23.03.2019 10:55
Čo všetko Vášmu dieťaťu robí radosť? Odkiaľ prichádzajú dobré pocity pre Vaše dieťa?   Kto každý robí radosť Vášmu dieťaťu?  Od koho každého prichádzajú dobré pocity pre Vaše dieťa?   Kto povzbudzuje Vaše dieťa?  Čo dokáže Vaše dieťa povzbudiť?  Odkiaľ /z čoho/ od koho...

Mgr. Alica Kopernická: Čo mi dodáva nádej? Pracovný list pre rodičov

23.03.2019 10:48
Čo všetko Vám robí radosť? Odkiaľ prichádzajú dobré pocity pre Vás?   Kto každý Vám robí radosť? Od koho každého prichádzajú dobré pocity pre Vás?   Kto vás povzbudzuje? Čo vás povzbudzuje? Odkiaľ /z čoho/ od koho dostávate povzbudenia do Vášho života/do starostlivosti o Vaše...

PhDr. M. Lacková: „Ja a moje špecifické poruchy učenia“

25.02.2019 13:40
Počas našej niekoľkoročnej praxe v LVS a DC sme si všimli, že hoci má každé dieťa prijaté do nášho zariadenia iné symptómy špecifických porúch učenia, rôzne pridružené diagnózy, sú z rôznych domácich prostredí, to, čo majú vo väčšine prípadov spoločné je, že majú negatívny postoj a nechuť k...

Mgr. A. Kopernická, PhDr. Marek Linha: Skúsenosti s nácvikom relaxácie v rámci predmetu PSPJ.

23.02.2019 07:29
Nácvik relaxácie u starších detí s ťažkosťami v sústredení pozornosti a niekedy aj s prejavmi zvýšenej motorickej instability, či miernej impulzivity má svoje zaujímavé momenty. Postupne sme si uvedomili, že "klasické" metodiky je predovšetkým nutné skracovať. Začali sme jednoduchým dýchacím...

Mgr. Silvia Illés: SILA SLOV: Možnosti posilňovania sebakontroly dieťaťa. Dr. Garry Landreth: Možnosti, keksíky a deti. Tvorivý prístup k poslušnosti.

09.07.2018 11:41
Byť vnímavý k tomu, čo si deti všímajú vo svojom svete – pomôže nám to lepšie pochopiť detský svet. Deti majú neobmedzenú schopnosť upútať našu pozornosť. Pravidlo: Najdôležitejšia vec nemusí byť to, čo urobíte, ale to, čo urobíte potom, ako ste niečo urobili pr.: ,,Keď som poobede na teba...

Mgr. Alica Kopernická: SPOKOJNÝ RODIČ - SPOKOJNÉ DIEŤA. Pracovný list pre rodiča.

09.07.2018 11:03
V tomto liste Vám ponúkame niektoré naše predpoklady a postoje pri našej práci, ktoré, ako dúfame, môžu byť pre vás inšpirujúce, možno hodné zváženia. Začať od seba Rodič môže ovplyvniť dieťa skrz seba, zmenou vlastného správania, reakcií. Domnievame sa, že nemáme moc cielene meniť druhého želaným...
Záznamy: 1 - 10 zo 59
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>