Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Vitajte na našom webe

Ponúkame Vám naše skúsenosti s psychologickou prácou s deťmi a ich rodičmi. Deti týchto rodičov sa vo svojom živote na istý čas ocitli v prostredí nazývanom "Liečebno-výchovné sanatórium". Obvykle im bola prisudzovaná diagnóza "ADHD", alebo "Hyperaktívna porucha správania", niekedy aj diagnóza "Zmiešané poruchy emócií a správania v detstve, alebo v puberte".

Veľké percento detí malo zároveň "špecifické vývinové poruchy učenia", napríklad "dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu" a podobne.

Rodičia zverovali svoje deti do nášho zariadenia v nádeji, že nájdu úľavu pre seba a účinnú pomoc pre svojich malých, či väčších potomkov.

My ako psychológovia pracujeme v ústavnom rámci, teda nie v poradni, ani v centre, či ambulancii a s týmito deťmi trávime väčšinu našich pracovných dní, niekedy mesiace, alebo roky...


Pre koho tu píšeme?

Štúdie naznačujú, že výskyt psychiatrických ťažkostí sa u človeka v školskom veku zvyšuje.


Detí s ADHD už nie je "obvyklých" 5 %, ale takmer 18% ( Trebatická J. a Škodáček I., in Psychiatrie pro praxi, 2016 )  

Poruchy sociálneho správania sa rozšírili z 8 % na bezmála 20 %, detské depresie z 5 % na 15 %. Úzkostné poruchy nepostihujú 12 %, ale až 32 % detí ( Ries a spol. 2010 )

Každé dieťa s ktorým začíname pracovať si do zariadenia prináša obsiahly spis. Býva to "zbierka" ťažkostí, sklamaní a chýb na všetkých možných systémových úrovniach starostlivosti...

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Mgr. Silvia Illés: AKO DETI ZVLÁDAJÚ STRES.

20.06.2019 10:01
Odborná literatúra hovorí o „nezraniteľných deťoch“ ( N. Garmezy in Medveďová 1997 ):   Sú to...

Viera Libáriková, zdravotná sestra LVS-DC: LIEČBA PORÚCH SPRÁVANIA U DETÍ

20.06.2019 09:59
V našom zariadení sa najčastejšie predpisujú tieto lieky:...

Viera Libáriková, zdravotná sestra LVS-DC: ATOMINEX

20.06.2019 09:55
Liek, ktorý sa v našom zariadení najčastejšie používa na liečbu nepozornosti a hyperaktivity....

ADHD – možnosti alternatívnej terapie.

12.04.2019 21:15
www.psychiatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=9156&magazine_id=2

Farmakoterapia, psychoterapia a iné alternatívne metódy práce s deťmi s ADHD. Odkaz na článok v časopise PROHUMAN, 20.6. 2018

07.04.2019 14:54
www.prohuman.sk/psychologia/farmakoterapia-psychoterapia-a-alternativne-metody-prace-s-detmi-s-adhd

Mgr. Alica Kopernická: Hnev a ako ho skrotiť. Podnecujúci text pre rodičov.

23.03.2019 16:30
Hnev je prirodzenou súčasťou života. Mnohí rodičia si myslia, že ich úlohou je hnev svojich detí...

Mgr. Alica Kopernická: Dobré stránky môjho dieťaťa. Pracovný list pre rodičov.

23.03.2019 16:17
Čo sa Vám na Vašom dieťati páči?   Ako ste to urobili, že má Vaše dieťa tieto dobré...

Mgr. Alica Kopernická: Čo dodáva nádej môjmu dieťaťu? Pracovný list pre rodičov.

23.03.2019 10:55
Čo všetko Vášmu dieťaťu robí radosť? Odkiaľ prichádzajú dobré pocity pre Vaše dieťa?   Kto...

Mgr. Alica Kopernická: Čo mi dodáva nádej? Pracovný list pre rodičov

23.03.2019 10:48
Čo všetko Vám robí radosť? Odkiaľ prichádzajú dobré pocity pre Vás?   Kto každý Vám robí...

PhDr. M. Lacková: „Ja a moje špecifické poruchy učenia“

25.02.2019 13:40
Počas našej niekoľkoročnej praxe v LVS a DC sme si všimli, že hoci má každé dieťa prijaté do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>