Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...

0944 745 090

číslo pre klientov: 0944 745 090

mlinha@centrum.sk

Vitajte na našom webe

Ponúkame Vám naše skúsenosti s psychologickou prácou s deťmi a ich rodičmi. Deti týchto rodičov sa vo svojom živote na istý čas ocitli v prostredí nazývanom "Liečebno-výchovné sanatórium". Obvykle im bola prisudzovaná diagnóza "ADHD", alebo "Hyperaktívna porucha správania", niekedy aj diagnóza "Zmiešané poruchy emócií a správania v detstve, alebo v puberte".

Veľké percento detí malo zároveň "špecifické vývinové poruchy učenia", napríklad "dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu" a podobne.

Rodičia zverovali svoje deti do nášho zariadenia v nádeji, že nájdu úľavu pre seba a účinnú pomoc pre svojich malých, či väčších potomkov.

My ako psychológovia pracujeme v ústavnom rámci, teda nie v poradni, ani v centre, či ambulancii a s týmito deťmi trávime väčšinu našich pracovných dní, niekedy mesiace, alebo roky...


Pre koho tu píšeme?

Štúdie naznačujú, že výskyt psychiatrických ťažkostí sa u človeka v školskom veku zvyšuje.
Detí s ADHD už nie je "obvyklých" 5 %, ale takmer 9 % ( Ries a spol. 2010 ). Poruchy sociálneho správania sa rozšírili z 8 % na bezmála 20 %, detské depresie z 5 % na 15 %. Úzkostné poruchy nepostihujú 12 %, ale až 32 % detí.

Každé dieťa s ktorým začíname pracovať si do zariadenia prináša obsiahly spis. Býva to "zbierka" ťažkostí, sklamaní a chýb na všetkých možných systémových úrovniach starostlivosti...

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Mgr. Silvia Illés: SILA SLOV: Možnosti posilňovania sebakontroly dieťaťa. Dr. Garry Landreth: Možnosti, keksíky a deti. Tvorivý prístup k poslušnosti.

09.07.2018 11:41
Byť vnímavý k tomu, čo si deti všímajú vo svojom svete – pomôže nám to lepšie pochopiť detský...

Mgr. Alica Kopernická: SPOKOJNÝ RODIČ - SPOKOJNÉ DIEŤA. Pracovný list pre rodiča.

09.07.2018 11:03
V tomto liste Vám ponúkame niektoré naše predpoklady a postoje pri našej práci, ktoré, ako dúfame,...

Mgr. Silvia Illés, Mgr. Alica Kopernická: Rodičovská skupina v šk.r. 2017-2018

04.07.2018 12:52
Od januára do júna 2018 sme v LVS realizovali 5 stretnutí rodičov detí prvého stupňa.  Na...

PaedDr. Hana Betinová: Počuli ste už o Snoezelene?

25.06.2018 09:17
Možno áno. Možno nie. Možno ste na tom rovnako ako pred časom ja. Keď som sa s týmto termínom...

Podporná skupina pre rodičov

21.06.2018 07:46
Vážení rodičia, Umiestnením Vášho dieťaťa do Liečebno-výchovného sanatória (DC) Košice-Barca ste...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Triedny systemický koučing - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:48
Okrem rozhovorov o bodovačkách a práce s tématickými pracovnými listami overujeme i metodiku,...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Ako sa dá s deťmi hovoriť o "bodovačkách" - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:39
„Bodovačky“ zavedené pôvodne v  duchu kognitívne-behaviorálneho rámca režimovej korekcie sa...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: TÉMY - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:33
Som v LVS – čo s tým ? Ponuky možných užitočných cieľov pre seba-monitoring  a sebakorekciu....

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: ÚVOD - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:27
Tento materiál informuje o troch metodikách skupinovej práce so staršími žiakmi – sú to 1....

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

01.06.2018 10:39
ulozto.sk/!3aRbQluhrV6k/mm-03-odp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>