Vyhľadávanie

Kontakt

ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...

0949 112 567

číslo pre klientov: 0949 795 814

mlinha@centrum.sk

Vitajte na našom webe

Ponúkame Vám naše skúsenosti s psychologickou prácou s deťmi a ich rodičmi. Deti týchto rodičov sa vo svojom živote na istý čas ocitli v prostredí nazývanom "Liečebno-výchovné sanatórium". Obvykle im bola prisudzovaná diagnóza "ADHD", alebo "Hyperaktívna porucha správania", niekedy aj diagnóza "Zmiešané poruchy emócií a správania v detstve, alebo v puberte".

Veľké percento detí malo zároveň "špecifické vývinové poruchy učenia", napríklad "dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu" a podobne.

Rodičia zverovali svoje deti do nášho zariadenia v nádeji, že nájdu úľavu pre seba a účinnú pomoc pre svojich malých, či väčších potomkov.

My ako psychológovia pracujeme v ústavnom rámci, teda nie v poradni, ani v centre, či ambulancii a s týmito deťmi trávime väčšinu našich pracovných dní, niekedy mesiace, alebo roky...


Pre koho tu píšeme?

Štúdie naznačujú, že výskyt psychiatrických ťažkostí sa u človeka v školskom veku zvyšuje.
Detí s ADHD už nie je "obvyklých" 5 %, ale takmer 9 % ( Ries a spol. 2010 ). Poruchy sociálneho správania sa rozšírili z 8 % na bezmála 20 %, detské depresie z 5 % na 15 %. Úzkostné poruchy nepostihujú 12 %, ale až 32 % detí.

Každé dieťa s ktorým začíname pracovať si do zariadenia prináša obsiahly spis. Býva to "zbierka" ťažkostí, sklamaní a chýb na všetkých možných systémových úrovniach starostlivosti...

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

SDQ-Sk normy

07.03.2016 09:21
IMG_20160307_0001.pdf (432,6 kB)

PhDr. Marek Linha: Vianočné intermezzo - kým sa "nezbedníci" opäť vrátia.

11.01.2016 06:53
Dlho v sebe nosím niekoľko otázok a pochybností o "našich" deťoch a o našej starostlivosti o nich....

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Antiagresívna skupina. Čiastočne systemické reflexie.

22.12.2015 10:49
Konštrukcia problémovej triedy sa rozvíjala niekoľko týždňov v hodnotiacich diskusiách triednej...

Mgr. Dajana Gajdziková, PhDr. Marek Linha: Liečebnopedagogická podporná skupina.

19.12.2015 19:05
V mesiacoch október – december 2015 sme realizovali 10 skupinových stretnutí Liečebnopedagogickej...

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Pracovné listy v skupinovej práci s "ADHD-pozitívnymi" deťmi.

07.12.2015 15:07
V tomto texte uvádzame náš aktuálny zoznam pracovných listov, ktoré sme vytvorili pre uľahčenie...

Mgr. Lenka Mihalyiová: Individuálna psychologická intervencia u detí v Útvare diagnostické centrum.

04.12.2015 12:50
V prvom rade sa snažíme obnoviť dôveru dieťaťa vo vzťah s dospelým ako taký, a to v rámci...

Mgr. Lenka Mihalyiová: Krízová intervencia v prostredí Liečebno-výchovného sanatória.

27.10.2015 08:26
Krízovú intervenciu poskytujeme deťom v stavoch silného emočného rozrušenia sprevádzanom...

Mgr. Alica Kopernická: Skupinová práca s deťmi v LVS.

23.10.2015 08:17
Okrem individuálnej práce s deťmi sa v našom zariadení zameriavame aj na skupinovú prácu....

Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Od priamočiarej edukácie k sociálnemu učeniu, od odovzdávania informácií k podnecovaniu seba-reflexie rodičov, i detí a tiež reflexie „vzťahu rodič – dieťa“.

23.07.2015 13:44
  Postupne sme si obaja uvedomovali, že samotné „prednáškové“ informovanie o rizikách ADHD vo...

PhDr. Marek Linha: "Naša rodina na ceste..." Pokus o variantu Zázračnej otázky - bez zázraku.

29.04.2015 15:09
Citujem z práce A. von Schlippe, J. Schweitzer "Systemická terapie a poradenství" ( Brno, 2001...
1 | 2 | 3 | 4 >>