Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Veríte vede? Potom sú reči skoro na nič. Varovanie!!

19.08.2013 21:23

Helmut Bonney, detský psychiater a systemický rodinný terapeut v Heidelbergu formuloval 2 klinicky užitočné hypotézy / H. Bonney: Systemische Therapie bei ADHD-Konstellationen, in : Rotthaus W. 2002

Hypotéza I.

Deti v predškolskom veku a mladší žiaci základných škôl, ktorí majú ADHD sa odlišujú úrovňou auditívnych receptívnych funkcií, ako o tom svedčia najnovšie elektrofyziologické výskumy. Udržiavanie pozornosti je následkom toho poškodené. Tieto deti potrebujú tzv. úplnú senzorickú skúsenosť /v zmysle Grindera a Bandlera 1982/, aby dokázali vytvoriť sociálne primeraný prejav. Rodičia však nehľadia na výsledky neurofyziologických výskumov a od malička favorizujú prevažne verbálny výchovný štýl, a to aj napriek tomu, že im častokrát nefunguje. Takto však svojim deťom sťažujú spoľahlivé, presné a bezpečné vnímanie hraníc, aj pravidiel. 

Hypotéza II.

Deti s ADHD nestabilne vnímajú a vyhodnocujú vlastné hranice, i aktuálne platné pravidlá. Preto majú veľké ťažkosti zorientovať sa v komplexných kontextoch, ktoré im ponúkajú multisenzorické skúsenosti. Keďže sú veľmi senzibilné a otvorené voči podnetom, darí sa im selektovanie senzorických skúseností a ich interpretácia oveľa ťažšie, ako deťom bez ADHD. Preto sú tiež vo vyššej miere zraniteľné problémovými konšteláciami v rodine a preto sa zdajú byť oveľa viac iritované, keď musia organizovať svoje správanie v kontextoch materskej, či základnej školy.

Autor poukazuje na istý paradox - psychoterapeutické intervencie sa realizujú spravidla najmä prostredníctvom reči, avšak ako vyplýva z 1. hypotézy, práve na účinok reči sa dá v prípade probémov ADHD spoľahnúť iba v obmedzenej miere.

 


Viac tu: https://systemickepoznamky.webnode.sk/news/systemicky-pristup-k-poradenstvu-detskemu-klientovi-poznamky-z-vycviku-preklady-z-nemeckych-textov-a-niekolko-vlastnych-skusenosti-2000-2010-/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.skViac tu: https://systemickepoznamky.webnode.sk/news/systemicky-pristup-k-poradenstvu-detskemu-klientovi-poznamky-z-vycviku-preklady-z-nemeckych-textov-a-niekolko-vlastnych-skusenosti-2000-2010-/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk