Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...PhDr. Marek Linha, Mgr. Alica Kopernická: Duša ako "nádoba povzbudení a dobrých pocitov". Podľa Manfreda Vogt-Hillmanna, 2008

09.05.2013 08:14

Na seminári ISZ-Praha ( 2008 )  Manfred Vogt-Hillmann  demonštroval metodiku, ktorú nazval:Nádrž dobrých pocitov“ – je to detským spôsobom nakreslená nádrž s dvoma rúrami, jednou dobré pocity „pritekajú“, cez tú druhú zasa odchádzajú. Systemické otázky smerujú potom k zisťovaniu toho čo, kto a ako dáva dieťaťu dobré pocity.

Túto metodiku sme v miernej úprave použili ako psychologické "cvičenie" pre prítomných rodičov a ich deti na 5. rodičovskej skupine. Nasledovalo porovnávanie detských a rodičovských produkcií.

Význam tohto postupu môže byť v reflektovaní osobných, individuálnych spôsobov zvládania rôznych záťaží rodičmi, i deťmi - a tým v ich podnecovaní.

 

Pracovné listy pre rodiča a dieťa si môžete pozrieť vo fotogalérii.