Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Silvia Illés: Terapeutický program podľa Russella Barkeya. Osem krokov k lepšiemu správaniu – pre deti od 2-13 rokov.

09.05.2013 07:23

Jednotlivé kroky tohto programu na seba nadväzujú, preto je nutné dodržiavať ich poradie a ďalší krok začínať až po zvládnutí predchádzajúceho. Ide najmä o:

 • upevnenie vzťahu s dieťaťom
 • obmedzenie denných konfliktov, sporov
 • zdokonalenie dieťaťa v spoločensky prijateľnejšom správaní
 • príprava dieťaťa na lepšie začlenenie do spoločnosti

 

 1. krok : Naučte sa venovať dieťaťu pozitívnu pozornosť

Vaša pozornosť je pre dieťa veľmi významná odmena. Ak ho neodmeňujete, len kárate, aj to je  pre neho prijateľnejšie, lebo získava aspoň nejakú pozornosť. Nekombinujte pochvalu s kritikou, napr. „Je super, že si si upratal, ale mohol si to urobiť bez pripomínania“, veľmi znižujete vplyv ocenenia.

Neverbálne pochvaly:

 • objatie
 • poklepanie po pleci
 • pohladenie
 • úsmev
 • bozk
 • zdvihnutý palec
 • mrknutie

      Verbálne ocenenie:

 • Som rada, keď ...
 • To je úžasné, super...
 • Nádhera !
 • Óóó´...
 • Pred pol rokom si to nevedel tak skvele, ako teraz !
 • Je výborné, že si zvládol...

     Ovplyvňovanie správania v priebehu hry: približne pre deti do 9 rokov

 • Vyhraďte si každý deň 20 minút na špeciálnu hru, aby vás nikto nerušil.
 • Opýtajte sa dieťaťa, ako by sa chcelo hrať.
 • O hre nerozhodujte, ani ju neriaďte.
 • Pridajte sa ku hre, nedávajte žiadne otázky ani rady.
 • Je to špeciálny odpočinok dieťaťa vo vašej spoločnosti.
 • Poskytujte pozitívne ocenenie, napr. „Som rada, že sa spolu hráme“, „ Pozri, ako si to šikovne urobil“...
 • Ak sa správa nevhodne, otočte sa, ak správanie nezmení, oznámte mu, že hra skončila, a že sa budete hrať, keď sa bude správať lepšie.
 • V priebehu prvého týždňa vyskúšajte tento postup denne, alebo aspoň 5 krát do týždňa, ďalej aspoň 3-4 krát do týždňa.

 

 1. krok : Venujte dieťaťu pozornosť a využite ho pre získanie spolupráce
 • Hodnoťte dieťa za snahu o spoluprácu, nie za výsledok.
 • Požiadajte dieťa o drobnú pomoc a vyjadrite pochvalu.
 • Cieľom nie je dokázať, že neposlúcha, ale že je schopné spolupracovať.

 

 1. krok : Dávajte účinnejšie  pokyny a príkazy
 • Nikdy nedávajte dieťaťu príkazy, keď nemáte v úmysle trvať na ich splnení.
 • Nedávajte pokyny formou otázky „Mohol by si si upratať?“, oveľa účinnejší je jasný pokyn : „Uprac si“.
 • Nedávajte niekoľko pokynov naraz.
 • Nadväzujte očný kontakt, dbajte, aby dieťa vnímalo, obmedzte všetky rušivé vplyvy- televízia, rádio, požiadajte dieťa, aby príkaz zopakovalo.
 • Stanovte termín, nestačí „ Uprac si“.

 

 1. krok : Učte dieťa neprerušovať vašu prácu
 • Ak dieťa vyrušuje, diskutujeme s ním, napomíname ho – poskytujeme mu pozornosť, ale nevšímame si ho, keď sa hrá a neruší.
 • Ak sa chystáme niečo robiť, dajme mu dva pokyny :
  •  povedzte mu, čo má v priebehu vášho varenia robiť, určte nejakú činnosť ( kreslenie, televízor )
  •  zdôraznite, aby vás nevyrušovalo,
 • Varenie prerušte a vráťte sa k dieťaťu, pochváľte ho, že robí to, čo ste mu povedali a pripomeňte mu, že vás nemá rušiť. Vráťte sa k činnosti, ale po chvíli ho opäť pochváľte.
 • Spočiatku sa vracajte k dieťaťu v 1 -2 minútových intervaloch, postupne  predlžujte.
 • Ak sa dieťa chystá činnosť prerušiť a chce ísť za vami, ihneď choďte za ním a pochváľte ho, že vás neruší a znovu mu povedzte, čo má robiť.
 • Keď prácu dokončíte, dajte dieťaťu väčšiu odmenu za to, že vás nerušilo.
 • Vyskúšajte to niekoľkokrát pri varení alebo inej činnosti, ktorú môžete niekoľkokrát  prerušiť.

 

 1. krok : Založte si domáci bodovací, alebo žetónový systém
 • Deti s ADHD potrebujú viac ako iné deti hmatateľné odmeny.
 • Vhodný je bodovací systém, plánovať tak na dva mesiace.
 • Zostavte zoznam privilégií, ktorý si môže bodmi zarobiť ( každodenná zábava – televízia, bicyklovanie, kamaráti...10-15 aktivít.
 • Nie je veľmi vhodné zaradiť peňažné odmeny.
 • Pripravte zoznam povinností, ktoré od dieťaťa vyžadujete ( obliekanie, úlohy, upratovanie, umývanie zubov...), odmeňujte bodmi, môžete udeliť aj bonusové body za mimoriadne správanie – samostatná práca, včas, ochotne.
 • Za určitý počet bodov udeľte dohodnutú odmenu.
 • Nečakaná a nepravidelná odmena zvyšuje motiváciu k ďalšiemu úsiliu.
 • Pri odmeňovaní sa usmievajte, dajte najavo radosť.
 • Zapisujte si výsledky, aby o tom dieťa malo prehľad.

 

 1. krok : Naučte sa trestať nevhodné správanie spôsobom, ktorý dieťa motivuje k zmene
 • Rodičia sa často pýtajú, ako môžu zmeniť správanie dieťaťa, keď príčinou je ADHD, neurovývinová porucha.
 • Tréningom však je možné zmeniť prejavy správania.
 • Pre deti s ADHD je ťažšie plniť úlohy, ktoré sú dlhé, nudné, stále sa opakujúce.
 • Odpor dieťaťa často vedie rodičov k tomu, že rezignujú na svoje požiadavky, aby sa vyhli konfliktom.

 

 1. krok : Použite pauzu ( time out )
 • Pri odmietnutí činnosti alebo vážnom priestupku upozornite dieťa, že narátate do 5, aby začalo činnosť. Ak to neposlúchne, je možné dieťa upokojiť a zároveň potrestať obmedzením voľného pohybu ( iná miestnosť, kút v izbe, stolička v rohu miestnosti ) - 1-2 minúty na rok veku dieťaťa.
 • Po skončení trestu dieťa musí vykonať činnosť, ktorú sme vyžadovali. Komentujeme to slovami „ Som rada, že si to urobil“.
 • Nemala by sa používať častejšie ako 3 krát do týždňa.
 • Ak je táto metóda bez efektu, nepoužívať!

 

 1. krok : Naučte sa dieťa zvládať na verejných miestach
 • Pred  odchodom z domu sa dohodnite na dvoch troch pravidlách, inštrukciách.
 • Určite odmenu za spoluprácu.
 • Určite trest za neposlúchnutie.
 • Často oceňujte v priebehu činnosti, pripravte si činnosť, ktorou sa dieťa môže zabaviť ( malá hračka, knižka, omalovánka ).