Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: Čo môže zaujímať rodičov "detí s ADHD"? Dotazník - Moje dieťa v LVS „O aké témy na stretnutiach so psychológmi mám záujem?“

29.04.2013 20:54

Vyplňte prosím krátky anonymný dotazník. Vaše presné odpovede nám pomôžu pripraviť stretnutie tak, aby čo najviac vyhovovalo Vašim aktuálnym potrebám a očakávaniam.

          Ku každej vete /téme/ prideľte číslo podľa návodu a zapíšte ho do štvorčeka:

           0 = vôbec ma to nezaujíma            1 = len trochu ma to zaujíma

           2 = stredne ma to zaujíma              3 = veľmi ma to zaujíma

           4 = najviac ma to zaujíma                      

 
   
 1. Zaujíma ma, ako môžem zlepšiť komunikáciu s mojim dieťaťom 
 2. Zaujíma ma, ako si môžem „ lepšie dobíjať baterky“, teda ako zlepšiť moju fyzickú a psychickú kondíciu
 1. Zaujíma ma, ako môžem vyberať vhodnú strednú školu pre moje dieťa
 2. Zaujíma ma, ako môžem dieťa lepšie odmeňovať, alebo trestať
 3. Zaujíma ma, ako si môžem urobiť viac času pre seba. Napríklad na moje záľuby,  na vzťahy k iným dospelým, zdravie, kultúru, šport, zábavu
 1. Zaujíma ma, ako môžem dieťaťu pomáhať pri jeho štúdiu na strednej škole. Ako ovplyvňovať jeho „študentský život“ ? Čo ešte tolerovať a čo už nie?
 1. Zaujíma ma, ako by sa dal príjemnejšie tráviť voľný čas s mojim dieťaťom,alebo aj s celou rodinou
 1. Zaujíma ma, ako môžem ešte lepšie pochopiť diagnózu môjho dieťaťa. Napríklad prečo má ADHD, alebo aké riziká vyplývajú z ADHD v budúcnosti?
 1. Zaujíma ma, ako môžem plánovať vhodné zamestnanie pre moje dospelé dieťa v budúcnosti
 1. Zaujíma ma, ako sa s dieťaťom menej hádať
 2. Zaujíma ma - môžete dopísať

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ďakujeme za Vaše odpovede!

Vrátilo sa 9 dotazníkov z 16, ktoré sme poslali poštou, alebo osobne odovzdali rodičom. Výsledky pre „veľmi ma zaujíma“ a „najviac ma zaujíma“ spolu:

 • ako zlepšiť komunikáciu s dieťaťom...........................77% …..7rodičov

 • ako zlepšiť vlastnú rodičovskú kondíciu.....................55% …...5

 • ako vyberať vhodnú SŠ..............................................88%........8

 • ako plánovať vhodné zamestnanie...........................100%........9

 • ako dieťaťu pomáhať na SŠ, čo tolerovať, čo nie...... 88%........8

 • ako lepšie pochopiť diagnózu, riziká v budúcnosti....100%........9

 • ako sa s dieťaťom menej hádať................................. 66%........6