Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Alica Kopernická: Ako môžete zmeniť komunikáciu s dieťaťom

09.05.2013 07:37

 

Nevýhodný spôsob komunikácie, rizikový

Výhodnejší spôsob komunikácie, úspech pravdepodobný

Nadávate si, urážate sa, ponižujete sa

Vyjadrujte emócie bez urážok, napr.: ,,hnevám sa, že..., nepáči sa mi, keď...“

Skáčete si do reči

Nechajte druhého dohovoriť, vyjadriť, čo cíti

Stále kritizujete

Zdôraznite, čo je dobré a čo zlé

Bránite sa napádaniu

Pozorne počúvajte, overujte si, čo počujete, hovorte pokojne, nedohadujte sa

Dávate kázania, veľa rozprávate

Povedzte to jasne, stručne

Pozeráte sa mimo, nie na toho, kto rozpráva

Udržujte očný kontakt

Krčíte sa, hrbíte sa, prechádzate sa

Narovnajte sa a dávajte pozor

Používate sarkazmus

Hovorte normálnym tónom

Odkladáte koniec

Urobte záver a pokračujte

Myslíte na najhoršie

Nerobte unáhlené závery, majte otvorenú myseľ

Vyťahujete minulosť

Držte sa v súčasnosti

Čítate druhým myšlienky

Pýtajte sa ostatných na ich názor

Prikazujete

Žiadajte jasne, vecne

Mlčíte

Povedzte, čo cítite

Rozčuľujete sa

Počítajte do 10, relaxujte, opusťte miestnosť

Zľahčujete vážne veci

Berte vážne aj to, čo vám pripadá ako maličkosť

Popierate, že ste to urobili

Priznajte sa

Zaoberáte sa drobnými chybami

Priznajte, že nič nie je na 100%, prehliadajte drobné chyby

 

Zdroj: Goetz, M., Uhlíková, P. (2009): ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou.