Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Podporná skupina pre rodičov

21.06.2018 07:46

Vážení rodičia,

Umiestnením Vášho dieťaťa do Liečebno-výchovného sanatória (DC) Košice-Barca ste urobili vážny krok. Veríme, že pobyt v našom zariadení bude pre dieťa užitočný a kladne ovplyvní jeho ďalší vývin.

Primerané správanie, školský výkon a duševná pohoda dieťaťa samozrejme súvisia aj s jeho vzťahom k najbližším ľuďom.

Preto v školskom roku 2018/2019 organizujeme

PODPORNÚ SKUPINU RODIČOV od 27.9. 2018

lektorovanú našimi psychológmi

Z A M E R A N I E

Minulosť problémov - pozitívna „inventúra“,

vzájomné zdieľanie rodičovských skúseností,

užitočných aj menej úspešných výchovných praktík,

psychologická podpora,

aj tréning rodičovskej psychohygieny

Prítomnosť

ako sa dieťa adaptuje na zariadenie, jeho pokroky,

zážitkové a tréningové komunikačné aktivity

spolu s dieťaťom,

podpora zblíženia a vhodného vzájomného jednania

Budúcnosť bez problému – alebo aj s pokračujúcim rizikom...

kedy už pobyt stačí ?

podľa čoho sa rozhodovať,

vývinové riziká v stredoškolskom veku a rannej dospelosti,

plánovanie spoločného života po odchode z LVS,

poradenské aktivity spolu s dieťaťom

Skupina sa organizuje ako dlhodobá, uzavretá, pre cca 5-7 rodičov, s počtom stretnutí 12-16, každé 2-3 týždne.

Prihlásiť sa je potrebné na tel.č. 68 55 181, alebo osobne u p. riaditeľky.