Vyhľadávanie

Kontakt

ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...

0949 112 567

číslo pre klientov: 0949 795 814

mlinha@centrum.sk

PhDr. Marek Linha: "Naša rodina na ceste..." Pokus o variantu Zázračnej otázky - bez zázraku.

29.04.2015 15:09

Citujem z práce A. von Schlippe, J. Schweitzer "Systemická terapie a poradenství" ( Brno, 2001 ):

"Niektoré klientské systémy nie sú schopné vydieť výnimky, už sa im na sebe "nič" nepáči, "všetko" je hrozné...ostáva už len možnosť zázraku..." "Dôležité je pýtať sa na to, čo sa stane po zázraku".

"Ako by vyzeral vzťah medzi vami mesiac ( o štvrť roku, o rok, o 5 rokov ) po zázraku?" (s. 118 )

Toto mi pripomína mnohé rozhovory s rodičmi v deň príjmu ich dieťaťa do Liečebno-výchovného sanatória. Pobyt dieťaťa v špeciálnom, internátnom výchovnom zariadení sa po mnohých mesiacoch skončí - a rodina pôjde ďalej po svojej ceste. Je užitočné na začiatku myslieť aj na ukončenie. Interakčná aktivita začína v bode, ktorý som označil ako "Ukončenie pobytu v Barci". Chvíľu som váhal, či nenapísať pred ukončenie slovo "úspešné". Potom som si povedal, že by sme tak príliš tlačili na zmenu, alebo vzbudzovali možno falošné nádeje. Nech si to radšej uchopia sami.

RS4 2014-15.odt (32669)