Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...PaedDr. Hana Betinová: Počuli ste už o Snoezelene?

25.06.2018 09:17

Možno áno. Možno nie. Možno ste na tom rovnako ako pred časom ja. Keď som sa s týmto termínom stretla prvýkrát, napadlo mi, že najskôr pôjde o nejaký typ farby (zvláštna zelená) alebo druh trávnika. Ako už iste správne tušíte Snoezelen nie je ani jedno z nich.

Snoezelen je totiž multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Vyžaduje si zvlášť upravený priestor na spôsob relaxačnej miestnosti. Na Slovensku túto metódu využíva len niekoľko zariadení, jedným z nich je Liečebno-výchovné sanatórium v Košiciach – Barci. Práve tu prebiehal od septembra 2017 do marca 2018 projekt Bezpečné útočisko, v rámci ktorého sa Snoezelen metóda aplikovala ako forma terapie.

Viac nám o samotnom projekte i Snoezelen metóde porozprávala autorka projektu, špeciálna pedagogička PaedDr. Hana Betinová

·         Asi nie každý vie, čím sa Liečebno-výchovné sanatórium zaoberá – o aký typ zariadenia vlastne ide?

Liečebno-výchovné sanatórium je jedinečné zariadenie svojho druhu v rámci Slovenska. Poskytuje komplexnú starostlivosť deťom psychosociálne a emocionálne narušeným, deťom s vývinovými poruchami učenia a správania. Prevažne ide o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti z dysfunkčných, rozvrátených rodín a deti z detských domovov.

·         Okrem základnej školy je jeho súčasťou aj diagnostické centrum, čo je úlohou odborného úseku v tomto zariadení?

Odborný úsek (špeciálni pedagógovia a psychológovia) poskytujú predovšetkým terciárnu prevenciu. Jej cieľom je modifikácia správania: pomoc znovuvybudovať narušené prirodzené dispozície detí, ich kreativitu, spontánnosť, schopnosť komunikovať s druhými, s prostredím, v ktorom žijú. Sprostredkovať im kompetencie pre lepšie zvládnutie nielen každodenných situácií ale i výziev, s ktorými sa vo svojom prirodzenom prostredí deti stretávajú.

·         Na to využívate rôzne metódy…

Áno. Jednou z nich je Snoezelen, pre ktorú sme vypracovali samostatný projekt – Bezpečné útočisko.

·         Prečo práve Snoezelen?

Hľadali sme nové alternatívy pomoci. V poslednom období v našom zariadení narastá počet detí s psychickými problémami spôsobenými traumatickými zážitkami z rozvrátených rodín. Traumy, ktoré zažili, sa hlboko podpísali na ich psychike, správaní, reakciách. Opakujú sa u nich vyhrotené vzorce správania a neschopnosť kontroly spúšťačov traumy. Iné sa správajú apaticky, letargicky, sú stiahnuté vo svojom vlastnom svete. Často nereagujú ani na modriny, rany, nevnímajú bolesť. Sebapoškodzovaním sa snažia prehlušiť vnútornú bolesť. Lieky dieťaťu pomáhajú prežiť, ale neliečia jeho traumy. Po preštudovaní a dôkladnom zoznámení sa so Snoezelen metódou sme usúdili, že práve táto metóda sa stane nielen bezpečným útočiskom pre tieto deti, ale aj nástrojom, ktorý im pomôže prekonať to, cez čo doposiaľ nedokázali ísť ďalej.

·         Komu konkrétne bol projekt určený?

Primárne bol zameraný na pomoc deťom s post traumatickými zážitkami spôsobenými dysfunkčným či rozvráteným rodinným prostredím (rodič- alkoholik, trestno-právne stíhaný, nestarostlivý, nízky sociálny status rodiny). Ide o deti s agresívnymi, automutilačnými, úzkostnými či depresívnymi sklonmi.

Druhú skupinu tvorili deti so zdravotným znevýhodnením či špeciálnymi potrebami. Pre nich sme Snouzelen komponenty a pomôcky využili na stimuláciu oslabených parciálnych funkcií, jemnej motoriky, koordinácie, sústredenia pozornosti a zvyšovaniu kognitívnych funkcií.

·         Spomínate komponenty a pomôcky – kde projekt Bezpečné útočisko prebiehal?

Pre realizáciu projektu sme zriadili snoezelen-miestnosť vybavenú optickými vláknami, bublinkovým valcom, snovým ostrovom, hniezdnou skrýšou. Finančne nás podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Počas realizácie projektu Bezpečné útočisko sa v Liečebno-výchovnom sanatóriu uskutočnilo niekoľko desiatok aktivít. Deti tancovali "naboso", modelovali z hliny, vyjadrovali emócie farbou. Šlo o sprostredkovanie dotyku, haptiky, zážitkov, spoločného prežívania radosti, to všetko pomáhalo budovať vzájomné vzťahy. Okrem toho odborní zamestnanci opakovane riešili v snoezelen miestnosti rapty detí, upokojovali, vysvetľovali, hľadali východiská. Ich skúsenosti s týmto novým priestorom sú viac než povzbudivé:

Deti v Bezpečnom útočisku sú prístupnejšie, otvorenejšie prijať pomoc, ochotnejšie hľadať riešenie, pozrieť sa na problém z iného uhla pohľadu a dokonca pripustiť zmeny. Sú ochotné obnažiť svoje skryté bolesti.  Sú otvorenejšie k rozhovoru, k pomenovaniu toho, čo ich trápi a čoho sa obávajú.

„Všetky aktivity, ktoré nasmerujú deti k lepšiemu tráveniu voľného času a rozvíjaniu ich schopností, prinášajú deťom len pozitíva – zlepšenie správania, pohodu, lepšiu spoluprácu navzájom, lepšiu interakciu medzi rodičmi a deťmi a tiež medzi dospelými a deťmi v našom zariadení,“ konštatovala riaditeľka Liečebno-výchovného sanatória v Košiciach Mgr. Dana Bednárová. Ako dodala, arteterapia a podobné projekty sú cestou, ktorou sa určite chcú v tomto zariadení uberať aj do budúcna. „Veď tie výsledky hovoria samé za seba,“ dodala.

A ako svoje zážitky v Bezpečnom útočisku popisujú tí, pre ktorých bol určený – teda deti?

- "najradšej by som si celú miestnosť zobral domov", "všetko ma tu upokojuje", "mne by stačil snový ostrov - snívať, keď mi je ťažko", "na snovom ostrove sa dobre premýšľa a diskutuje, ale i spomína a smúti", "v skrýši sa cítim bezpečne", "pre mňa je najbezpečnejčia skrýša - ukryť sa a stať sa neviditeľným"…

Ako vidno priestor snoezelen sa stal skutočným "bezpečným útočiskom" pre deti, ktoré sa strácajú v zložitých vzťahoch dospelých. Nachádzali v ňom upokojenie, únik z reality, radosť z maličkostí - svetielok, farieb, tónov, jemných zvukov, pohybu... Hoci projekt skončil, mnohé aktivity budú v Bezpečnom útočisku prebiehať aj naďalej, z čoho majú radosť nielen deti ale i samotní dospelí, pre ktorých je pozitívna odozva a pozitívne výsledky tou najväčšou motiváciou pre ďalšiu prácu.

zajtrajsienoviny.sk/2018/03/v-barci-vzniklo-bezpecne-utocisko-pre-deti/

kosicednes.sk/udalosti/bezpecne-utocisko-pre-narusene-deti/

slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/165538/bezpecne-utocisko-v-kosickom-sanatoriu