Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Silvia Illés: SILA SLOV: Možnosti posilňovania sebakontroly dieťaťa. Dr. Garry Landreth: Možnosti, keksíky a deti. Tvorivý prístup k poslušnosti.

09.07.2018 11:41

Byť vnímavý k tomu, čo si deti všímajú vo svojom svete – pomôže nám to lepšie pochopiť detský svet.

Deti majú neobmedzenú schopnosť upútať našu pozornosť.

Pravidlo: Najdôležitejšia vec nemusí byť to, čo urobíte, ale to, čo urobíte potom, ako ste niečo urobili

pr.: ,,Keď som poobede na teba kričal/a, nemal/a som to robiť, ale v tom momente som bol/a taký/á nahnevaný/a, že ma nenapadlo nič iné.“

„Hnevám sa na teba...(kvôli tomu, čo spravilo, nie aké je!)

Klásť si otázku: Čo dôležité som (svojim správaním, reakciou) naučil/a svoje dieťa?

Napr.:  že je možné obnoviť narušený vzťah (rodič je zodpovedný za to, aby aspoň začal proces obnovovania narušeného vzťahu)

            že je vporiadku pripustiť si chybu (dieťa vidí, že pre rodiča stojí za to, aby si pripustil chybu)

,,Keksíková teória“ (Dr. Garry Landreth)

Nemusíš sa sám kontrolovať, veď otec ťa zastaví (?!!):

Nemôžme byť vždy pri deťoch, aby sme sa uistili, že sa správne rozhodnú, preto ich trénujeme k zodpovednosti za seba.

Pravidlo: Dávať deťom možnosti vždy podľa ich schopnosti vybrať si zodpovedne. Veľké možnosti výberu veľkým deťom a malé možnosti výberu malým deťom.

Sú len dve možnosti, na ktoré sa môžete vždy odvolať. Iná možnosť nie je.

„Čo si vyberieš?“

pr.: ,,Môžeš si vybrať, že si necháš jeden keksík a ostatné vrátiš, alebo si môžeš vybrať, že vrátiš všetky keksíky.“

ak ide o niečo dôležité: mali by sme si na to vždy nájsť čas

venovať rozhovoru pozornosť (prerušiť činnosť)

udržiavať očný kontak

hovoriť rozvážne a pokojne, jasne a stručne

dôležité informácie viackrát zopakovať  (napr. čo má na výber)

overiť si či dieťa pochopilo (napr. aké má možnosti)

užívajte ,,veľké slová“ na získanie pozornosti vašich detí, napr.: 

„V tomto aute zavedieme nové dôležité pravidlo.“

 

„Ak si vyberieš................, zároveň si tým vyberáš.......................“

Zodpovednosť za výber je na samotnom dieťati:

pr.: ,,Ak si vyberiete, že sa budete biť (kričať na seba) na zadnom sedadle tohto auta, vyberáte si, že dnes nebudete pozerať televíziu (hrať sa na tablete).“

„Ak si vyberiete, že sa nebudete biť, zároveň si vyberáte, že môžete sledovať dnes televíziu.“

ponúknuť možnosti podľa záujmov vlastného dieťaťa

ak pokračuje v nežiaducom správaní:

pr.: ,,Zdá sa, že ste si vybrali, že nebudete pozerať televíziu.“

,,Viem, že by ste chceli pozerať televíziu, ale práve v tom momente, keď ste si vybrali, že sa budete biť v aute, tak ste si vybrali, že nebudete dnes pozerať televíziu.“

,,ja som im nebránil pozerať televízor, to boli oni, ktoré si vybrali túto možnosť“

cieľ: korigovať vlastné správanie, SEBAKONTROLA, zodpovednosť za seba

pr.: ,,Ak si vyberieš, že si neodložíš pyžamo, vyberáš si, že nebudeš dnes ráno pozerať rozprávku.“

„Ak si vyberieš, že si odložíš svoje pyžamo, zároveň si vyberáš možnosť, že budeš pozerať dnes ráno rozprávku.“

Nefunguje to rovnako, ako keď poviete: „Ak si neodložíš pyžamo, nebudeš pozerať rozprávku.“ (to je zastrašovanie, nenaučíte dieťa nič o sebakontrole a zodpovednosti za seba).

pr.: ,,Ak si vyberieš, že nebudeš jesť, vyberáš si, že nebudeš jesť zákusok.“

„Ak si vyberieš, že budeš jesť, zároveň si vyberáš, že dostaneš zákusok.“

Učíme deti, že práve v tom momente, keď urobím rozhodnutie, tak som sa zaviazal

Rozvíjame u dieťaťa zmysel pre zodpovednosť -  keď si vyberám, tak sa aj zaväzujem; keď urobím rozhodnutie, tak s tým musím aj žiť.

Umožniť dieťaťu žiť s následkami jeho vlastného rozhodnutia.

Pozrieť sa dopredu o päť rokov a zvážiť, ako reagovať teraz:

Čo je dôležitejšie? Malý kúsok koláča teraz, alebo naučiť ich žiť s následkami svojho rozhodnutia?

Poskytnúť deťom tréning v tom, ako robiť rozhodnutia teraz, pokiaľ majú čas naučiť sa to.