Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Silvia Illés, Mgr. Alica Kopernická: Rodičovská skupina v šk.r. 2017-2018

04.07.2018 12:52

Od januára do júna 2018 sme v LVS realizovali 5 stretnutí rodičov detí prvého stupňa. 

Na začiatku každého stretnutia bolo krátke rozprávanie psychologičiek s prezentáciou na nižšie uvedené témy, ktoré boli ponúknuté skôr ako inšpirácie na zmenu vo vzťahu k sebe a svojmu dieťaťu. Po následnej reflexii rodičov na počuté informácie dostali pripravené podnetové listy, ktoré mohli naštartovať ich uvažovanie a umožnili ďalšiu diskusiu medzi rodičmi a zdieľanie výchovných skúseností. 

V záverečnej časti stretnutia sme prizvali aj deti, ktoré potom spoločne s rodičmi tvorili a uvažovali nad rôznymi interakčnými aktivitami. Rodičia si so sebou odniesli materiály v podobe textov o diskutovanej téme, vyplnených podnetových listov aj spoločný výtvor s dieťaťom.

Témy:

1. SPOKOJNÝ RODIČ-SPOKOJNÉ DIEŤA: inšpirácie a podnety pre úvahy rodičov o vlastnom rodičovstve a svojom dieťati

podnetové listy (PL): Čo mi dodáva nádej, Dobré stránky môjho dieťaťa

spoločná práca rodičov a detí: Rodinný erb

2. PORUCHY DETSKÉHO VÝVINU: stručný prehľad hlavných problémových oblastí detí s poruchou reči, učenia, poruchami autistického spektra, popis prejavov syndrómu ADHD

PL: Ako môžem pomôcť môjmu dieťaťu...keď sa nedokáže sústrediť na úlohu a je dezorganizované/ ak má prebytok energie a je nepokojné

spoločná práca rodičov a detí: Rodinný minikvíz- Ako sa poznáme?

3. VIDEOPREZENTÁCIA: Dr. Garry Landreth (profesor na univerzite v Texase, riaditeľ centra pre terapiu hrou) - Možnosti, keksíky a deti. Tvoriví prístup k poslušnosti: možnosti posilňovania sebakontroly a zodpovednosti dieťaťa

PL: Komunikačné pasce, Ako zmeniť nevýhodný spôsob komunikácie na výhodnejší

spoločná práca rodičov a detí: Medaila pre mamku/ocka/dieťa – V čom sme dobrí?

4. ROZVÍJANIE MOZGU DIEŤAŤA: stratégie integrácie jednotlivých častí mozgu dieťaťa s cieľom účinnejšej kontroly nad telom a emóciami

PL: Ako skrotiť hnev

spoločná práca rodičov a detí: Čo ma teší – čo ma upokojuje?

5. RODIČOVSKÉ STRESY A RODIČOVSKÉ KOMPETENCIE: inšpirácie na zvládanie stresu vlastného a stresu svojho dieťaťa

PL: modelová situácia – Ako zmierniť stres dieťaťa?, Ako môže rodič dieťaťu pomôcť zvládať stres, podnetová karta: Dýchacia stopka

ukážka relaxačnej techniky s imagináciou