Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Lenka Mihalyiová: Krízová intervencia v prostredí Liečebno-výchovného sanatória.

27.10.2015 08:26

Krízovú intervenciu poskytujeme deťom v stavoch silného emočného rozrušenia sprevádzanom najčastejšie pocitmi hnevu neraz náhle prechádzajúcom až do afektívneho výbuchu.

Cieľom intervencie je predísť prejavom agresie, ktorými by dieťa ohrozilo seba alebo ostatných, alebo zastaviť už prebiehajúce agresívne, či deštruktívne správanie. Je zameraná na poskytnutie emocionálnej podpory a pocitu bezpečia, podporu ventilácie emócií s cieľom dosiahnuť emocionálnu stabilitu u dieťaťa. V rámci empatického porozumenia prežívaniu dieťaťa jeho zlosť zrkadlíme a dávame mu možnosť, aby si ju uvedomilo. Pomocou rozhovoru zlosť vyjadruje a spracováva.

Základné pravidlá pomoci v akútne záťažových situáciách:

  • Aktívne počúvanie je to najlepšie ocenenie, je povzbudzujúce, lebo druhým umožňuje, aby na svoj problém mali nejaký vplyv v čase, keď sa cítia bezmocní, dostávajú potvrdenie svojho prežívania a dostáva sa im úcty, tiež im to umožňuje načúvať samým sebe, keď hovoria veci, ktoré by možno nemohli povedať inde.
  • Prebudenie nádeje, zdieľať vieru, že zmena je možná a že klient - dieťa dokáže konať tak, aby vyriešil každý problém.
  • Poskytnúť empatické porozumenie prežívaniu klienta.