Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Lenka Mihalyiová: Individuálna psychologická intervencia u detí v Útvare diagnostické centrum.

04.12.2015 12:50

V prvom rade sa snažíme obnoviť dôveru dieťaťa vo vzťah s dospelým ako taký, a to v rámci postupného vytvárania terapeutického vzťahu založenom na pocite psychologického bezpečia, emočného prijatia a akceptácie. Zaujímame postoj neutrálneho dospelého, ktorý dieťa prijíma, vážne sa zaujíma o jeho problémy a chápe jeho názory ako rovnocenné, ktorý si však ponecháva určitý stupeň autority dospelých. 

Ciele individuálnej intervencie:

  • sprevádzať dieťa v adaptačnej dobe
  • poskytnúť emočnú podporu v záťažových situáciách - napríklad nezvládnutie kritiky, pretrvávajúce vnútorné napätie vyplývajúce z interpersonálnych konfliktov
  • zamerať pozornosť dieťaťa na jeho problémové správanie a podnecovať jeho motiváciu k zmene
  • posilňovať autoreguláciu správania a celkovo zvýšiť odolnosť dieťaťa v náročných životných situáciách.