Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Alica Kopernická: SPOKOJNÝ RODIČ - SPOKOJNÉ DIEŤA. Pracovný list pre rodiča.

09.07.2018 11:03

V tomto liste Vám ponúkame niektoré naše predpoklady a postoje pri našej práci, ktoré, ako dúfame, môžu byť pre vás inšpirujúce, možno hodné zváženia.

Začať od seba

Rodič môže ovplyvniť dieťa skrz seba, zmenou vlastného správania, reakcií. Domnievame sa, že nemáme moc cielene meniť druhého želaným spôsobom. Môžeme kontrolovať seba a svoje správanie, ktoré vyvolá nejakú zmenu v druhom.

,,Ja a moje rodičovstvo“

Aké roly v živote zastávam? ,,Ja – rodič“, ,,Ja-rodič dieťaťa s poruchami správania a učenia“ je jedna z množstva rolí, ktoré v živote máme (ja-dcéra, ja-matka, ja-manželka, ja-zamestnankyňa...). Ako to vnímam a prežívam? Aké to pre mňa je? Čo si o sebe myslím? Ako reaguje okolie? Príbehy rodičov hovoria o širokom spektre rôznych reakcií, vrátane výčitiek a obviňovania okolia.

Užitočné by mohlo byť začať uvažovať inak:

,,Moje dieťa je viac ako len jeho diagnóza!“

,,Ja som oveľa viac ako len rodič s problémovým dieťaťom!“

Každý má schopnosti a vnútorné zdroje riešiť svoj problém.

Zdravá sebadôvera je významný faktor rodičovstva a výchovy.

Veríme, že každý je schopný riešiť svoj problém svojim spôsobom, ktorý je pre neho užitočný, aby naplnil svoju potrebu.

Dôverujeme tomu, že každý z nás robí v každej chvíli to najlepšie, čo práve môže, čoho je schopný.

Užitočnejšie je rozvíjať možnosti a hľadať nové riešenia ako odstraňovať problém a pátrať po príčinách

Robiť viac toho čo funguje

Ak niečo nefunguje, skúšať robiť niečo iné. Ak niečo zafungovalo, skúsiť to zopakovať.

Prichytiť dieťa, keď robí niečo dobre a upozorniť na to!

Zmena je vždy možná.

Zmena je nevyhnutná, vždy sa deje. Tento postoj posilňuje nádej pre lepšiu spoločnú budúcnosť.

Zmena uhlu pohľadu ( na svoj život, na seba, na dieťa ) môže byť užitočná.

Vyberáme si, čo si budeme všímať, na čo nastavíme svoju pozornosť.

Niekoľko podnetov na úvahu:

Čo všetko som už zvládla/zvládol?

Čo všetko sa mi podarilo?

Ako sa to udialo?

Čo mi pomohlo?

Kto mi bol oporou?

Čo mi dodáva nádej?

Čo všetko mi robí radosť?

Čo všetko robí radosť môjmu dieťaťu?

Kto každý mi robí radosť?                 

Kto každý robí radosť môjmu dieťaťu?

Kto a čo ma povzbudzuje?                                          

Kto povzbudzuje moje dieťa?                                                                                                         

Čo dokáže moje dieťa povzbudiť?

Odkiaľ a od koho dostávam povzbudenia do môjho života a do starostlivosti o moje dieťa?

Čo by som chcel/a vo svojom živote nechať tak, ako to je, bez zmeny?

Čo by som chcel/a na svojom dieťati nechať tak, ako to je, bez zmeny?