Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: ÚVOD - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:27
Tento materiál informuje o troch metodikách skupinovej práce so staršími žiakmi – sú to 1. špecifické rozhovory o „bodovačkách“, 2. práca s pracovnými listami a 3. triedny systemický koučing.
 
Na viac ako 100 pracovných listoch ( PL ) ponúkame mozaiku podnetov, ktoré môžu provokovať k zamysleniu a v lepšom prípade aj podnecovať k naštartovaniu “procesov riešení” ako ich chápe tzv. Krátka, na riešenie orientovaná terapia S. de Shazera ( 1991 ).
S PL sa dá pracovať individuálne, s dvojicou, alebo so skupinou, flexibilne, podľa odbornej úvahy pracovníka.       
S niektorými PL máme viacročné skúsenosti, deti ich prijímali  ochotne, na jednom 45 minútovom stretnutí, resp. vyučovacej hodine ( tzv. Prevencia sociálnepatologických javov, od septembra 2017 dvakrát týždenne v 7. ročníku DC ) dokázali vypracovať bežne dva PL, pričom súčasťou stretnutí boli vždy v úvode aj špecifické „debaty o bodovačkách“. Listy sústreďovali skupinovú prácu k preberanej téme, tíšili „asociačné rečnenie od veci“. Často sme sa obávali, či niektoré PL nebudú príliš intelektovo náročné, zatiaľ sa ale ukazuje, že si s nimi dokážu poradiť aj mnohé subnormné deti; niekedy sme boli až prekvapení výsťižnosťou a úprimnosťou ich odpovedí.
 
Za „komiksovú“ formu viacerých PL vďačím inšpirácii, ktorú mi dávnejšie vnukol pracovný list používaný na hodine AJ pani učiteľkou M. Michalcovou. Kolegyňa Mgr. Alica Kopernická túto formu kreatívne rozvinula do množstva názorných a detskej mentalite blízkych „scénok“. - V školskom roku 2017/2018 používame rozhovory o bodovačkách, pracovné listy a triedny systemický koučing v triedach 7.DC a 9.LVS, samotný koučing od februára 2018 aj v 6.DC spolu s kolegyňou Mgr. Lenkou Ďurovčíkovou.                                             
                                                                             PhDr. Marek Linha, máj 2018
                                                                                                                                                                                      materiál informuje o troch metodikách skupinovej práce so staršími žiakmi – sú to 1. špecifické rozhovory o „bodovačkách“, 2. práca s pracovnými listami a 3. triedny systemický koučing.
 
Na viac ako 100 pracovných listoch ( PL ) ponúkame mozaiku podnetov, ktoré môžu provokovať k zamysleniu a v lepšom prípade aj podnecovať k naštartovaniu “procesov riešení” ako ich chápe tzv. Krátka, na riešenie orientovaná terapia S. de Shazera ( 1991 ).
       S PL sa dá pracovať individuálne, s dvojicou, alebo so skupinou,         flexibilne, podľa odbornej úvahy pracovníka.       
S niektorými PL máme viacročné skúsenosti, deti ich prijímali  ochotne, na jednom 45 minútovom stretnutí, resp. vyučovacej hodine ( tzv. Prevencia sociálnepatologických javov , od septembra 2017 dvakrát týždenne v 7. ročníku DC ) dokázali vypracovať bežne dva PL, pričom súčasťou stretnutí boli vždy v úvode aj špecifické „debaty o bodovačkách“. Listy sústreďovali skupinovú prácu k preberanej téme, tíšili „asociačné rečnenie od veci“. Často sme sa obávali, či niektoré PL nebudú príliš intelektovo náročné, zatiaľ sa ale ukazuje, že si s nimi dokážu poradiť aj mnohé subnormné deti; niekedy sme boli až prekvapení výsťižnosťou a úprimnosťou ich odpovedí.
 
Za „komiksovú“ formu viacerých PL vďačím inšpirácii, ktorú mi dávnejšie vnukol pracovný list používaný na hodine AJ pani učiteľkou M. Michalcovou. Kolegyňa Mgr. Alica Kopernická túto formu kreatívne rozvinula do množstva názorných a detskej mentalite blízkych „scénok“. - V školskom roku 2017/2018 používame rozhovory o bodovačkách, pracovné listy a triedny systemický koučing v triedach 7.DC a 9.LVS, samotný koučing od februára 2018 aj v 6.DC spolu s kolegyňou Mgr. Lenkou Ďurovčíkovou.                                             
                                                                             PhDr. Marek Linha, máj 2018