Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha: TÉMY - Súbor pracovných listov "Som v LVS - čo s tým?"

03.06.2018 11:33
Som v LVS – čo s tým ? Ponuky možných užitočných cieľov pre seba-monitoring  a sebakorekciu. Hľadanie objednávok dieťaťa. Skúmanie možností pre dojednanie  zákazky. - Od nového kalendárneho roku nový štart: čo dobré a užitočné dieťa dosiahlo v prvom polroku, nové ciele do konca školského roku, ako zlepšenia udržať a neskĺznuť späť na „šikmú plochu“.
 
Asi mám ADHD – čo to je ? Informácie o osobitostiach „diagnózy“, podnety k  prijatiu odlišnosti, námety ako k nej pristupovať.
 
Emócie. Čo cíti každý človek ? Spoznávanie mimických prejavov, reflexia vlastných častých stavov, telesných pocitov pri strese, podnecovanie empatie v špecifických kontextoch ( napríklad pri strate blízkeho človeka, pri šikanovaní...).
 
Prečo mladí berú drogy ? Prečo sa dopúšťajú trestných činov ? Vzdelávanie o rizikách. Podnety k alternatívnym aktivitám a k odmietnutiu drogy. Hodnotenie činov, znášanie následkov, premýšľanie o spravodlivých trestoch.
 
Ja a druhí. Subjektívny význam dobrých rovesníckych vzťahov. Poznávanie seba prostredníctvom druhých. Námety k riešeniu konfliktov.  
Čo pomáha pri sebakontrole ? Aktivácia vlastných zdrojov pri zvládaní silných emócií. Vzdelávanie v línii kognitívno-behaviorálnych predpokladov o tom ako myšlienky ovplyvňujú emočný stav.
 
Dobré veci, ktoré pomáhajú žiť. Identifikácia kladných a silných stránok osobnosti dieťaťa. Podnety k podpore a udržiavaniu psychického zdravia. Osobné hodnoty. Tematizovanie budúcnosti a plánovania  –  stredoškolák, mladý dospelý...
 
Keď sa nič nedarí. Rozširovanie možností pre zvažovanie v línii „čo sa asi stane, ak sa s problémom nestane nič dobré...“